Beth i'w gario efo chi

Heading 2

Beth ddyliwn ei gario efo fi ar gyfer diwrnod o seiclo ar ynys Môn?

Os ydych yn dod a’ch beic eich hun, sicrhewch os gwelwch yn dda, ei fod wedi’i gynnal yn ddiweddar, gyda brêcs sydd yn gweithio a theiars llawn aer. Dewch â thiwb mewnol sbâr a set o offer trwsio pynctiar os oes gennych chi un.

 ​

 

 
 
Yn ogystal â helmed seiclo, er nad ydynt yn hanfodol, mae seiclwyr yn aml yn licio gwisgo menig i warchod eu dwylo neu eu cadw’n gynnes. Gall trowsus wedi eu padio yn y sêt ychwanegu haen arall o gysur, ond eto, nid ydynt yn hanfodol i’w cael.

.

Fe’ch cynghorir i wisgo esgidiau sy’n gwarchod eich traed a dillad sydd yn eich gwarchod rhag y tywydd neu yn erbyn sgriffiadau. Mae’n syniad osgoi beltiau, clymau neu linynnau a allent gael eu dal mewn cadwyn neu sbocsen. Gallai fod yn ddefnyddiol i chi ddod â sach gefn i gario dillad sbâr y rhag ofn y bydd glaw neu i dynnu haen wrth i chi gynhesu, a diod i dorri’ch syched ar y siwrne.

 

​Byddwn yn darparu helmed ar gyfer pob beic llog, neu os ydych wedi anghofio’ch un chi. Ein polisi yw i’n gwesteion wisgo helmed ar ein teithiau.

 

Nid oes caffi mewn lleoliad cyfleus ar bob un o’r teithiau – felly gofynnwch a oes caffi ar ein taith!

 

Fel unrhyw weithgaredd awyr agored, mae peth risg wrth seiclo. Rydym yn gofyn i’n holl gyfranogwyr barchu eu diogelwch eu hunain a diogelwch aelodau eraill y grŵp.

Beth ddyliwn ei wisgo ar fy nhaith seiclo dan arweiniad?

© 2023 by greenlanebiketours.co.uk

  • Instagram Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon