Gwasanaethau

Teithiau Seiclo Dydd

Ar hyn o bryd rydym yn arwain teithiau ar ddydd Sadwrn a hefyd ar ddydd Mercher o Fai 2019.

 

Bydd y rhain yn mynd i nifer o wahanol leoliadau ac maent o wahanol hyd – mae’n bosib bydd ein dewis o daith yn ddibynnol ar y tywydd.

Ni fydd y teithiau’n heriol – rydym yn awyddus i’n cyd-deithwyr fwynhau’r profiad a bod yn gyfforddus.

Bydd y teithiau’n rhai hamddenol. Byddwn yn teithio rhwng 10–25 milltir gyda digon o fannau diddorol a golygfeydd a digon o gyfle i gael saib i’w mwynhau.

 

Bydd y teithiau’n rhai cylchol, felly byddant yn cychwyn a gorffen yn yr un man, ac yn dilyn lonydd distaw a lonydd glas ar y cyfan.

 

Mae’n rhaid i chi fod yn 16+ oed a digon hyderus a medrus i reidio mewn grŵp

( Yn ystod y cyfyngiad i un cartref, rydym yn hapus i deithio efo plant a'u rhieni)–Bydd ein cyflymder yn ddibynnol ar allu’r grŵp i seiclo gyda’i gilydd.
Edrychwch ar ein Calendr cyfredol neu ein tudalen Facebook a chyfrif Twitter

Dewch â’ch beic eich hun neu llogwch feic gennym.

Cysylltwch â ni neu cwblhewch ein ffurflen llogi er mwyn cadarnhau eich lle

 

Taith seiclo dan arweiniad diwrnod o hyd, yn cynnwys llogi beic:

£55 y pen,  
£70 am feic trydan. Darperir helmedau gyda’ch beic llog ar gyfer eich diogelwch. 
Dewch â’ch beic eich hunan (a helmed):

£40 y diwrnod

Yn anffodus, oherwydd coronafirws, nid oes gennym feics ar gael i’w llogi'r tymor hwn, dewch â'ch beic eich hun yn unig neu cysylltwch â Llanberis Bike Hire sydd am geisio helpu ni! llanberisbikehire.co.uk 07776 051559

Pe tasech eisio taith beic mwy heriol na’r rhai ar ein Calendr, mae modd i ni ddyfeisio rhai i gwrdd â’ch anghenion. Cysylltwch â ni i drafod eich anghenion, ond cofiwch os gwelwch yn dda, y bydd angen rhagor o rybudd i ddyfeisio taith i’ch herio ac i’w reidio  i’w profi o flaen llaw.


Diwrnod o Seiclo gyda llogi beic*

Heading 1

© 2023 by greenlanebiketours.co.uk

  • Instagram Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon