Taith Beic Ynys Môn Hynafol

Ymunwch â ni am ddiwrnod o seiclo dan arweiniad ar hyd lonydd distaw gan ddarganfod hanes a chynhanes Ynys Môn yn ogystal â mwynhau’r bywyd gwyllt.
 

Mae’r daith yma yn ein harwain at Fryn Celli Ddu, un o safleoedd cynhanesyddol mwyaf eiconig yr Ynys. Mae gennym hefyd gyfle i ymweld â phedwar safle arall ac i fwynhau golygfeydd diddorol a hardd.

 

14 milltir efo ychydig gerdded wrth ymweld â’r safleoedd ar hyd y daith. Mae caffi ar cychwyn ( a diwedd) ein taith, ond well dod â phecyn bwyd efo chi ar gyfer cinio!
 

Dewch â’ch beic eich hun neu llogwch feic gennym.

Cysylltwch â ni neu cwblhewch ein ffurflen llogi er mwyn cadarnhau eich lle

 

Dyddiadau:


Sadwrn 25 Ionawr (drwy Airbnb Experiences)

Sadwrn 14 Mawrth (drwy Airbnb Experiences)
Mercher 6 Mai
Sadwrn 23 Mai
Mercher 3 Mehefin
Mercher 24 Mehefin
Sadwrn 4 Gorffennaf
Mercher 15 Gorffennaf
Mercher 5 Awst
Mercher 26 Awst
Sadwrn 3 Hydref
Mercher 21 Hydref

Taith seiclo dan arweiniad diwrnod o hyd, yn cynnwys llogi beic:(Yn anffodus, oherwydd coronafirws, nid oes gennym feics ar gael i’w llogi'r tymor hwn, dewch â'ch beic eich hun yn unig neu cysylltwch â Llanberis Bike Hire sydd am geisio helpu ni! llanberisbikehire.co.uk 07776 051559  

£55 y pen,  
£70 am feic trydan. Darperir helmedau gyda’ch beic llog ar gyfer eich diogelwch. 
Dewch â’ch beic eich hunan (a helmed):

£40 y diwrnod

© 2023 by greenlanebiketours.co.uk

  • Instagram Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon