Taith Beic Ynys Môn Hynafol

Ymunwch â ni am ddiwrnod o seiclo dan arweiniad ar hyd lonydd distaw gan ddarganfod hanes a chynhanes Ynys Môn yn ogystal â mwynhau’r bywyd gwyllt.
 

Mae’r daith yma yn ein harwain at Fryn Celli Ddu, un o safleoedd cynhanesyddol mwyaf eiconig yr Ynys. Mae gennym hefyd gyfle i ymweld â phedwar safle arall ac i fwynhau golygfeydd diddorol a hardd.

 

14 milltir efo ychydig gerdded wrth ymweld â’r safleoedd ar hyd y daith. Mae caffi ar cychwyn ( a diwedd) ein taith, ond well dod â phecyn bwyd efo chi ar gyfer cinio!
 

Dewch â’ch beic eich hun neu llogwch feic gennym.

Cysylltwch â ni neu cwblhewch ein ffurflen llogi er mwyn cadarnhau eich lle

 

Dyddiadau:
(Yn ddibynnol ar unrhyw gyfyngiadau clo priodol)


Sadwrn 17 Ebrill (drwy Airbnb Experiences)

Sadwrn 1 Mai (drwy Airbnb Experiences)
Sadwrn 15
 Mai (drwy Airbnb Experiences)
Mercher 9 Mehefin (
drwy Airbnb Experiences)
Sadwrn 26 Mehefin (
drwy Airbnb Experiences)
Sadwrn 17 Gorffennaf (
drwy Airbnb Experiences)
Mercher 8 Medi (
drwy Airbnb Experiences)
Sadwrn 23 Hydref (
drwy Airbnb Experiences)

Cysylltwch i drefnu taith arbennig ar gyfer eich parti.

Taith seiclo dan arweiniad diwrnod o hyd, yn cynnwys llogi beic:

Disgwilir y bydd beiciau hurio ar gael erbyn y Gwanwyn- cysylltwch i drafod yn hyn sydd yn bosib ar y o bryd, dewch â'ch beic eich hun neu cysylltwch â ni.

£55 y pen,  
£70 am feic trydan. Darperir helmedau gyda’ch beic llog ar gyfer eich diogelwch. 

Dewch â’ch beic eich hunan (a helmed):

£40 y diwrnod

© 2023 by greenlanebiketours.co.uk

  • Instagram Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon