Taith Beic Ynys Llanddwyn- Ynys y Cariadon

Ymunwch â ni am ddiwrnod o seiclo dan arweiniad ar hyd lonydd distaw gan ddarganfod hanes a chynhanes Ynys Môn yn ogystal â mwynhau’r bywyd gwyllt wrth i ni ymweld ag Ynys Llanddwyn, a enwyd ar ôl nawddsant cariadon Cymru.

 

Rydym yn cyfarfod ym Mhentre Berw am daith beic hamddenol fflat oddi ar y lôn ac ar hyd un tamaid o lôn distaw tuag at goedwig Niwbwrch lle cawn, os yn ffodus, weld wiwer goch neu glywed crawcian y cigfrain wrth i ni seiclo tua’r traeth. Dewch â phicnic ac fe wnawn gloi’r beiciau i gerdded ar draws y traeth tuag at Ynys Llanddwyn (gan gadw llygad ar y llanw rhag i ni gael ymweliad hir!)

Bydd y bwyd cartref yn y caffi ar y ffordd adref yn wobr i’ch 17 milltir er na fydd brenin y mynydd ar y daith yma!

(os ydych chi'n dod â’ch beic eich hunain - nid yw’n addas ar gyfer teiars lôn)

Dewch â’ch beic eich hun neu llogwch feic gennym.

Cysylltwch â ni neu cwblhewch ein ffurflen llogi er mwyn cadarnhau eich lle

 

Dyddiadau arfaethedif yn disgwyl caniatâd Cyfoeth Naturiol Cymru::
(Yn ddibynnol ar unrhyw gyfyngiadau clo priodol)
Sadwrn 24 Ebrill
Iau 6 Mai
Sadwrn 8 Mai
Sadwrn 18 Medi 
Sadwrn 2 Hydref


 

Taith seiclo dan arweiniad diwrnod o hyd, yn cynnwys llogi beic:(Beiciau i'w llogi ddim ar gael ar hyn o bryd)

£55 y pen,  
£70 am feic trydan. Darperir helmedau gyda’ch beic llog ar gyfer eich diogelwch. 
Dewch â’ch beic eich hunan (a helmed):

£40 y diwrnod.
 

Disgwilir y bydd beiciau hurio ar gael erbyn y Gwanwyn- cysylltwch i drafod yn hyn sydd yn bosib ar y o bryd, dewch â'ch beic eich hun neu cysylltwch â ni.

© 2023 by greenlanebiketours.co.uk

  • Instagram Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon