Pecyn Pasg: tri diwrnod o seiclo ar Ynys Môn

Dewch i ddarganfod Ynys Môn ar gefn beic dros Wyliau'r Pasg!

Rydym wedi rhoi tri o’n hoff Deithiau Beic Dan Arweiniad at ei gilydd i gynnig cyflwyniad estynedig i seiclo ar Ynys Môn y Pasg hwn.
 

Beth am ymuno â ni mewn grŵp bach ar dair taith dan arweiniad dros bedwar diwrnod? Cewch eich trochi mewn hanes ac archeoleg yr Ynys wrth i ni ymweld â lleoliadau dethol. Ar yr un pryd byddwch yn sylwi ar flodau’r gwanwyn a bywyd gwyllt a mwynhau golygfeydd godidog a morluniau anhygoel ar hyd bob taith.
Gan gychwyn gyda thaith fer, rydym yn eich cyflwyno i agwedd amgen ar hanes y cornel poblogaidd yma o’r Ynys. Rydym yn cychwyn gyda golygfa anarferol o gastell Biwmares, gan rannu straeon am hanes canol oesol yr ardal, wrth i ni seiclo at Drwyn Du, y goleudy a phriordy Penmon. Wedi ysbaid mewn caffi, rydym yn ‘darganfod’ ‘castell’ llai adnabyddus ar ein taith yn ôl i Fiwmares.

 

11.5 milltir


 

Yn gartref i’r Derwyddon, mae gan Ynys Môn cyfoeth hynafol, gyda mwy o henebion y filltir sgwâr nag unrhyw fan arall ym Mhrydain 

Dyma daith beic gwledig ar hyd glannau’r Fenai, sydd yna’n troi mewn o’r arfordir i ymweld â detholiad o henebion, gan gynnwys meini hirion, siambrau claddu a gwrthgloddiau. Gallwn ond dychmygu sut gymdeithas hynafol oedd yn defnyddio’r lleoliadau yma.

Rydym yn seiclo ar hyd peth o ddyffryn yr Afon Braint, dyffryn arwyddocaol i’n cyndeidiau, a oedd yn parchu’r tirlun o’u hamgylch. Rydym yn ymweld â phum safle gan gynnwys Siambr gladdu fyd-enwog Bryn Celli Ddu.

Nodwch os gwelwch yn dda fod peth cerdded ynghlwm wrth ymweld â’r henebion, felly gwisgwch esgidiau addas.


14 milltir
 

Sul rhydd!

Taith Beic Sain Cwyfan, Eglwys yn y Mor, Llun 13 Ebrill
 

Dyma daith wledig sydd yn ein harwain drwy fwy o hanes yr Ynys. Byddwn yn gweld sut y gwnaeth adeiladu cob Malltraeth newid siâp a natur Ynys Môn, seiclo drwy un o stadau hynaf a mwyaf llwyddiannus yr Ynys, a dilyn hynt hen lwybr ar draws y twyni tywod at bont pynfeirch i Aberffraw, lleoliad llys Tywysogion Gwynedd. Taith fer sydd yna wedyn at yr arfordir a’r olygfa eiconig o Sain Cwyfan, yr Eglwys sydd erbyn hyn wedi’i hamgylchynu gan y môr. (Nodwch os gwelwch yn dda y bydd y llanw yn uchel, cyfle am luniau da, ond ni fydd yn bosib cyrraedd yr ynys). Rydym yn seiclo i ganoldir yr ynys ar ên taith yn ôl, gan alw yn y Riverside Café, cyrchfan poblogaidd ar gyfer seiclwyr a cherddwyr!

22 milltir.

 

Tridiau o seiclo dan arweiniad £100. (Llogi beic yn ychwanegol)

Ceir manylion cyswllt ar gyfer llogi eich lle a llogi beic yma.
 

Dewch â’ch beic eich hun neu llogwch feic gennym.

Nodwch os gwelwch yn dda, os ydych chi'n dod a’ch beic eich hun yna bydd rhaid i chi gyrraedd man cychwyn bob taith gyda’ch beic. (Biwmares, Brynsiencyn a Llangefni). Os ydych chi'n llogi beic, bydd eich beic yn cael ei danfon i’r man cychwyn ac yn cael ei gasglu ar ddiwedd y diwrnod.
 

Rydym yn oedi am ginio yn y Pilot House Cafe dydd Gwener, ac yn awgrymu pecyn bwyd bach dydd Sadwrn a phecyn bwyd ar gyfer taith dydd Llun.
 

Nid ydym yn trefnu llety ar hyn o bryd ond wedi trefnu disgownt gyda

Gwylau Iwrt Môn os ydych chi'n aros 3+ o nosweithiau.

Mae Anglesey Holiday Cottage yn seiclwyr brwd ac yn cynnig gostyngiad o 10% ar eich arhosiad.


Mae dewisiadau eraill yn cynnwys:

Boltholes & Hideaways
Coastal Holidays
Menai Holiday Cottages

Taith Beic Biwmares - Penmon Guided,Gwener 10 Ebrill

Taith Beic Ynys Môn Hynafol, Sadwrn 11 Ebrill

© 2023 by greenlanebiketours.co.uk

  • Instagram Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon