Taith Beic Ynys Cwyfan - yr eglwys yn y môr

Ymunwch â ni am ddiwrnod o seiclo dan arweiniad ar hyd lonydd distaw gan ddarganfod hanes a chynhanes Ynys Môn yn ogystal â mwynhau’r bywyd gwyllt.

 

Ynys Cwyfan – yr eglwys yn y Môr

....

Yn rhan o’r tir mawr ar un adeg, mae’r Eglwys yn dal i gael ei defnyddio ar gyfer priodasau o bryd i’w gilydd, ac yn ymddangos mewn sawl llun a morlun dramatig. Wedi’r daith allan, sydd yn cynnwys pwt o gerdded efo’r beic, a chan ddilyn taith hen drac ar draws y twyni i Aberffraw, rydym yn archwilio’r arfordir a’r Eglwys cyn dychwelyd tua’r tir ar ein taith yn ôl.

 

22 milltir gyda mymryn o wthio’r beic ar hyd llwybr a cherdded ar hyd y traeth tuag at yr Eglwys..

Dewch â’ch beic eich hun neu llogwch feic gennym.
 

Cysylltwch â ni neu cwblhewch ein ffurflen llogi er mwyn cadarnhau eich lle

 

Dyddiadau:
 

Sadwrn 21 Mawrth
Sadwrn  18 Ebrill
Sadwrn 2 Mai Tipyn yn wahanol- manylion a llogi eich lle drwy Explore Churches
Sadwrn 20 Mehefin Tipyn yn wahanol- manylion a llogi eich lle drwy
Explore Churches
Sadwrn 1 Awst Tipyn yn wahanol- manylion a llogi eich lle drwy
Explore Churches
Sadwrn 29 Awst

Sadwrn 14 Tachwedd
Sadwrn 12 Rhagfyr

Taith seiclo dan arweiniad diwrnod o hyd, yn cynnwys llogi beic:(Beiciau i'w llogi ddim ar gael ar yn o bryd)

£55 y pen,  
£70 am feic trydan. Darperir helmedau gyda’ch beic llog ar gyfer eich diogelwch. 
Dewch â’ch beic eich hunan (a helmed):

£40 y diwrnod.

Yn anffodus, oherwydd coronafirws, nid oes gennym feics ar gael i’w llogi'r tymor hwn, dewch â'ch beic eich hun yn unig neu cysylltwch â Llanberis Bike Hire sydd am geisio helpu ni! llanberisbikehire.co.uk 07776 051559

© 2023 by greenlanebiketours.co.uk

  • Instagram Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon