Taith Beic Ynys Cwyfan - 'Eglwys fach y môr'

Ymunwch â ni am ddiwrnod o seiclo dan arweiniad ar hyd lonydd distaw gan ddarganfod hanes a chynhanes Ynys Môn yn ogystal â mwynhau’r bywyd gwyllt.

 

Ynys Cwyfan – 'Eglys Fach y Môr

....

Yn rhan o’r tir mawr ar un adeg, mae’r Eglwys yn dal i gael ei defnyddio ar gyfer priodasau o bryd i’w gilydd, ac yn ymddangos mewn sawl llun a morlun dramatig. Wedi’r daith allan, sydd yn cynnwys pwt o gerdded efo’r beic, a chan ddilyn taith hen drac ar draws y twyni i Aberffraw, rydym yn archwilio’r arfordir a’r Eglwys cyn dychwelyd tua’r tir ar ein taith yn ôl.

 

22 milltir gyda mymryn o wthio’r beic ar hyd llwybr a cherdded ar hyd y traeth tuag at yr Eglwys..

Dewch â’ch beic eich hun neu llogwch feic gennym.
 

​Cysylltwch â ni neu cwblhewch ein ffurflen llogi er mwyn cadarnhau eich lle

 

Dyddiadau:
(Yn ddibynnol ar unrhyw gyfyngiadau clo priodol)
Sadwrn 9 Ionawr (mewn theori- ond anhebyg oherwydd cyfyngiadau clol)
Sadwrn 27 Mawrth Llogi lle drwy Airbnb Experiences
Sadwrn 3 Ebrill Llogi lle drwy
Airbnb Experiences
Iau 22 Ebrill Taith wedi ei hymestyn i gynnwys mynediad y tu fewn i'r Eglwysi fel rhan o'r daith ar gyfer Explore Sacred Wales
Sadwr 22 Mai Taith wedi ei h
ymestyn i gynnwys mynediad y tu fewn i'r Eglwysi fel rhan o'r daith ar gyfer Explore Sacred Wales
Sadwrn 5 Mehefin Taith wedi ei h
ymestyn i gynnwys mynediad y tu fewn i'r Eglwysi fel rhan o'r daith ar gyfer Explore Sacred Wales
Sadwrn 19 Mehefin
Sadwrn 3 Gorffennaf  Taith wedi ei h
ymestyn i gynnwys mynediad y tu fewn i'r Eglwysi fel rhan o'r daith ar gyfer Explore Sacred Wales
Sadwrn 10 Gorffennaf
Iau 19 Awst Taith wedi ei h
ymestyn i gynnwys mynediad y tu fewn i'r Eglwysi fel rhan o'r daith ar gyfer Explore Sacred Wales
Iau 2 Medi Taith wedi ei h
ymestyn i gynnwys mynediad y tu fewn i'r Eglwysi fel rhan o'r daith ar gyfer Explore Sacred Wales
Sadwrn 4 Medi
Iau 16 Medi Taith wedi ei h
ymestyn i gynnwys mynediad y tu fewn i'r Eglwysi fel rhan o'r daith ar gyfer Explore Sacred Wales
Iau 30 Medi
Iau 14 Hydref
Sadwrn 16 Hydref Taith wedi ei h
ymestyn i gynnwys mynediad y tu fewn i'r Eglwysi fel rhan o'r daith ar gyfer Explore Sacred Wales
Sadwrn 30 Hydref
Sadwrn 13 Tachwedd

Taith seiclo dan arweiniad diwrnod o hyd, yn cynnwys llogi beic:(Beiciau i'w llogi ddim ar gael ar yn o bryd)

£55 y pen,  
£70 am feic trydan. Darperir helmedau gyda’ch beic llog ar gyfer eich diogelwch. 
Dewch â’ch beic eich hunan (a helmed):

£40 y diwrnod.
Mae'r Taith ymestyedig yn cynwys cyfle i ymweld â thu mewn i pob Eglwys a rhodd i pob Eglwys fel rhan o'r Taith Tywys a The Gymreig ac y £75 y pen.

 

Disgwilir y bydd beiciau hurio ar gael erbyn y Gwanwyn- cysylltwch i drafod yn hyn sydd yn bosib ar y o bryd, dewch â'ch beic eich hun neu cysylltwch â ni.

© 2023 by greenlanebiketours.co.uk

  • Instagram Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon