Calendr Teithiau Beic

Biwmares- Penmon

Ar y daith yma, rydym yn mynd tu cefn i Fiwmares am olygfa anghyffredin o gastell Edward I, cyn darganfod rhai o gyfrinachau cornel diddorol a hanesyddol de-ddwyrain yr Ynys.

o £40

Ynys Llanddwyn

Beth am ymweld â Llanddwyn, a enwyd ar ôl nawddsant cariadon Cymru? Rydym yn teithio drwy goedwig Niwbwrch tuag at y môr cyn croesi’r traeth at yr ynys.

o £40

Ynys Môn Hynafol

Rydym yn seiclo i Fryn Celli Ddu, un o safleoedd cynhanesyddol mwyaf eiconig Môn, cyn ymweld â phedwar safle arall, a seiclo yn ôl at y man cychwyn ar hyd glannau’r Fenai.

o £40

Ynys Cwyfan 

Yn rhan o’r tir mawr ar un adeg, mae’r Eglwys yn dal i gael ei defnyddio ar gyfer priodasau o bryd i’w gilydd, ac yn ymddangos mewn sawl llun a morlun dramatig.

o £40

Canoldir hanesyddol ynys Môn

Bellach yn bentref distaw, erstalwm, roedd Llannerch-y-Medd yn ganolfan brysur i’r Ynys. Rydym yn cyfarfod yn hen orsaf rheilffordd y pentref ac yn seiclo tua Llanfechell. Ar y ffordd, rydym yn mynd heibio hen eglwysi, meini hirion a cholomendy, ac yn rhannu straeon am gymeriadau diddorol o’r gorffennol

o £40

Ynys Cybi Hynafol

Ymunwch â ni ar daith seiclo dan arweiniad i rai o safleoedd hynafol Ynys Cybi. Cytiau Gwyddelod, meini hirion a siambrau claddu, yn ogystal â morluniau godidog; mae digon i’w ryfeddu arno ar y daith yma.

o £40

Yn ail gychwyn ein teithiau yn yr awyr iach o Ebrill 26 2021

© 2023 by greenlanebiketours.co.uk

  • Instagram Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
Book Now