Taith Beic Ynys Cybi Hynafol

Rydym yn arwain teithiau beic ar ddydd Mercher a Dydd Sadwrn a gallwn fod ar gael i bartïon ar ddyddiadau eraill.

 

Ymunwch â ni am ddiwrnod o seiclo dan arweiniad ar hyd lonydd distaw gan ddarganfod hanes a chynhanes Ynys Cybi yn ogystal â mwynhau’r bywyd gwyllt.

Mae’r daith yma yn ein harwain o amgylch Ynys Cybi, gan gychwyn a gorffen ym Mae Trearddur. Rydym yn cychwyn ar daith hyd at Feini Hirion Penrhos Feilw, Gytiau Gwyddelod Tŷ Mawr. Mae’r taith seiclo yn cynnig golygfeydd godidog tuag at Eryri yn ogystal â morluniau heb eu hail, ac unwaith yr ydym wedi ymweld ag olion y cytiau hynafol, yn haws am weddill y diwrnod!

Bydd cyfle i fwynhau cinio mewn caffi yn ystod y siwrne.

 

14.5 milltir efo ychydig gerdded wrth ymweld â’r safleoedd ar hyd y daith a dringo rhyw 900 troedfedd.

Dewch â’ch beic eich hunaiWedi ei noddi ac yn rhaglen digwyddiadau Ardal o Harddwch Eithriadol Ynys Môn ac felly yn £8 y pen heb gynnwys llogi beic.Llogi drywom ni.n neu llogwch feic trwom ni

Cysylltwch â ni neu cwblhewch ein ffurflen llogi i logi eich lle.

 

Sadwrn 25 Ebrill
Wedi ei noddi ac yn rhaglen digwyddiadau Ardal o Harddwch Eithriadol Ynys Môn ac felly yn £8 y pen heb gynnwys llogi beic. Llogi drywom ni.
Sadwrn 9 Mai 

Wedi ei noddi ac yn rhaglen digwyddiadau Ardal o Harddwch Eithriadol Ynys Môn ac felly yn £8 y pen heb gynnwys llogi beic. Llogi drywom ni.
Sadwrn 30 Mai 
Wedi ei noddi ac yn rhaglen digwyddiadau Ardal o Harddwch Eithriadol Ynys Môn​ ac felly yn £8 y pen heb gynnwys llogi beic. Llogi drywom ni.
Sadwrn 13 Mehefin 
Sadwrn 27 Mehefin
Sadwrn 25 Gorffennaf
Sadwrn 22 Awst
Sadwrn 19 Medi
Mercher 7 Hydref
Sadwrn 24 Hydref


 

Taith seiclo dan arweiniad diwrnod o hyd, yn cynnwys llogi beic:

£55 y pen,  
Darperir helmedau gyda’ch beic llog ar gyfer eich diogelwch. 

Yn anffodus, oherwydd coronafirws, nid oes gennym feics ar gael i’w llogi'r tymor hwn, dewch â'ch beic eich hun yn unig neu cysylltwch â Llanberis Bike Hire sydd am geisio helpu ni! llanberisbikehire.co.uk 07776 051559
Dewch â’ch beic eich hunan (a helmed):

£40 y diwrnod

© 2023 by greenlanebiketours.co.uk

  • Instagram Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon