Taith Beic Biwmares- Penmon

 

Ymunwch â ni am ddiwrnod o seiclo dan arweiniad ar hyd lonydd distaw gan ddarganfod hanes a chynhanes Ynys Môn yn ogystal â mwynhau’r bywyd gwyllt.

 

Ar y daith yma, rydym yn mynd tu cefn i Fiwmares am olygfa anghyffredin o gastell Edward I, cyn darganfod rhai o gyfrinachau cornel diddorol a hanesyddol de-ddwyrain yr Ynys.

Mae hon yn daith eithaf byr o 11.5 milltir – gydag ychydig o fryniau bychain.


Mae hyn oherwydd bod cymaint o lefydd diddorol i’w harchwilio ar hyd y daith!  Ymysg y goreuon mae adfeilion y priordy, a chastell arall, yn ogystal â chyrraedd Trwyn Du, y goleudy a’r Pilot House Café.

 

Dewch â’ch beic eich hun neu llogwch feic gennym.
 

Cysylltwch â ni neu cwblhewch ein ffurflen llogi er mwyn cadarnhau eich lle

 

Dyddiadau:

Sadwrn 11 Ionawr (drwy Airbnb Experiences)

Sadwrn 15 Chwefror (drwy Airbnb Experiences)
Sadwrn 28 Mawrth (drwy Airbnb Experiences)
Mercher 6Mai
Sadwrn 6 Mehefin
Mercher 1 Gorffennaf
Sadwrn 11 Gorffennaf 
Mercher 22 Girffennaf
Mercher 12 Awst
Mercher 2 Medi
Mercher 23 Medi
Mercher 30 Medi
Sadwrn 17 Hydref
Mercher 14 Hydref 
Sadwrn 21 Tachwedd
Sadwrn 5 Rhagfyr
Sadwrn 19 Rhagfyr

 

 

Taith seiclo dan arweiniad diwrnod o hyd, yn cynnwys llogi beic:(Beiciau i'w llogi ddim ar gael at hyn o bryd)

£55 y pen,  
£70 am feic trydan. Darperir helmedau gyda’ch beic llog ar gyfer eich diogelwch. 
Dewch â’ch beic eich hunan (a helmed):

£40 y diwrnod

Yn anffodus, oherwydd coronafirws, nid oes gennym feics ar gael i’w llogi'r tymor hwn, dewch â'ch beic eich hun yn unig neu cysylltwch â Llanberis Bike Hire sydd am geisio helpu ni! llanberisbikehire.co.uk 07776 051559

© 2023 by greenlanebiketours.co.uk

  • Instagram Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon