Taith Beic Biwmares- Penmon

 

Ymunwch â ni am ddiwrnod o seiclo dan arweiniad ar hyd lonydd distaw gan ddarganfod hanes a chynhanes Ynys Môn yn ogystal â mwynhau’r bywyd gwyllt.

 

Ar y daith yma, rydym yn mynd tu cefn i Fiwmares am olygfa anghyffredin o gastell Edward I, cyn darganfod rhai o gyfrinachau cornel diddorol a hanesyddol de-ddwyrain yr Ynys.

Mae hon yn daith eithaf byr o 11.5 milltir – gydag ychydig o fryniau bychain.


Mae hyn oherwydd bod cymaint o lefydd diddorol i’w harchwilio ar hyd y daith!  Ymysg y goreuon mae adfeilion y priordy, a chastell arall, yn ogystal â chyrraedd Trwyn Du, y goleudy a’r Pilot House Café.

 

Dewch â’ch beic eich hun neu llogwch feic gennym.

Cysylltwch â ni neu cwblhewch ein ffurflen llogi er mwyn cadarnhau eich lle

 

Dyddiadau:

(Yn unol ag unrhyw gyfyngiadau clo priodol)
Sadwrn 16 Ionawr (drwy Airbnb Experiences)
Sadwrn 30 Ionawr (drwy Airbnb Experiences)
Sadwrn 6 Chwefror (drwy Airbnb Experiences)
Sadwrn 13 Chwefror Pedlo i Benmon am Bizza! - cysylltwch am fanylion.
Sadwrn 20 Chwefror Pedlo i Benmon am Bizza! - cysylltwch am fanylion.

Sadwrn 6 Mawrth  Pedlo i Benmon am Bizza! - cysylltwch am fanylion.
Sadwrn 13 Mawrth  Pedlo i Benmon am Bizza! - cysylltwch am fanylion.. 

Sadwrn 20 Mawrth  Pedlo i Benmon am Bizza! - cysylltwch am fanylion.
Gwener 2 Ebrill (Dydd Gwener y Groglith) Rhan o'n Pecyn Pasg- manylion i ddilyn, ond ar gael fel taith unigol yn ogystal, 
Mercher 28 Ebrill
Mercher 26 Mai 
(drwy Airbnb Experiences)
Mercher16 Mehefin
Mercher 7 Gorffennaf 
(drwy Airbnb Experiences)
Sadwrn 24 Gorffennaf
Sadwrn 31 Gorffennaf
Mercher 11 Awst
 (drwy Airbnb Experiences)
Sadwrn  11 Medi
Mercher 20 Hydref
Mercher 27 Hydref
Sadwrn  6
 Tachwedd Pedlo i Benmon am Bizza! - cysylltwch am fanylion.
Sadwrn 20  Tachwedd Pedlo i Benmon am Bizza! - cysylltwch am fanylion.
Sadwrn  27  Tachwedd Pedlo i Benmon am Bizza! - cysylltwch am fanylion.
Sadwrn 4 Rhagfyr Pedlo i Benmon am Bizza! - cysylltwch am fanylion.
Sadwrn 11 Rhagfyr .Pedlo i Benmon am Bizza! - cysylltwch am fanylion.
Sadwrn 18  Rhagfyr .Pedlo i Benmon am Bizza! - cysylltwch am fanylion.
Neu cysylltwch i drefnu taith arbennig ar gyfer eich parti!

  

Taith seiclo dan arweiniad diwrnod o hyd, yn cynnwys llogi beic:(Beiciau i'w llogi ddim ar gael at hyn o bryd)

£55 y pen,  
£70 am feic trydan. Darperir helmedau gyda’ch beic llog ar gyfer eich diogelwch. 
Dewch â’ch beic eich hunan (a helmed):

£40 y diwrnod.
 

Disgwilir y bydd beiciau hurio ar gael erbyn y Gwanwyn- cysylltwch i drafod yn hyn sydd yn bosib ar y o bryd, dewch â'ch beic eich hun neu cysylltwch â ni

© 2023 by greenlanebiketours.co.uk

  • Instagram Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon