Anglesey's Historic Interior

Taith Beic Canoldir Hanesyddol Môn

Ymunwch â ni am ddiwrnod o seiclo dan arweiniad ar hyd lonydd distaw gan ddarganfod hanes a chynhanes Ynys Môn yn ogystal â mwynhau’r bywyd gwyllt.

 

14 milltir efo ychydig gerdded wrth ymweld â’r safleoedd ar hyd y daith.

Bellach yn bentref distaw, erstalwm, roedd Llannerch-y-Medd yn ganolfan brysur i’r Ynys. Rydym yn cyfarfod yn hen orsaf rheilffordd y pentref ac yn seiclo tua Llanfechell. Ar y ffordd, rydym yn mynd heibio hen eglwysi, meini hirion a cholomendy, ac yn rhannu straeon am gymeriadau diddorol o’r gorffennol.

 

Rydym yn seiclo tua 18 milltir, gygag arhosiad am ginio yng Nghaffi Llanfechell.

 

Rydym yn arwain teithiau beic ar ddydd Mercher a Dydd Sadwrn a gallwn fod ar gael i bartïon ar ddyddiadau eraill.

Dewch â’ch beic eich hun neu llogwch feic gennym.
Cysylltwch â ni neu cwblhewch ein ffurflen llogi er mwyn cadarnhau eich lle

Dyddiadau:

(Yn ddibynnol ar unrhyw gyfyngiadau clo priodol)

Llun 5 Ebrill (Dydd Llun y Pasg) (Cech bwcio'r tait yma'n unigol neu fel rhan o Becyn Pasg)
Mercher 7 Ebrill
Mercher 14 Ebrill Taith wedi ei hymestyn ar ran Explore Churches, gyda chyfle i ymweld â’r Eglwysi a chael cinio ysgafn mewn Caffi Cymunedol Rhoddir cyfraniad i bob Eglwys fel rhan o’r Daith.
Mercher 12 Mai Taith wedi ei hymestyn ar ran Explore Churches, gyda chyfle i ymweld â’r Eglwysi a chael cinio ysgafn mewn Caffi Cymunedol Rhoddir cyfraniad i bob Eglwys fel rhan o’r Daith
Mercher 2 Mehefin  Taith wedi ei hymestyn ar ran Explore Churches, gyda chyfle i ymweld â’r Eglwysi a chael cinio ysgafn mewn Caffi Cymunedol Rhoddir cyfraniad i bob Eglwys fel rhan o’r Daith.
Sadwrn 2 Mehefin
Mercher 30 Mehefin
Mercher 14 Gorffennaf
Mercher 28 Gorffennaf
Sadwrn 14 Awst
Sadwrn 21 Awst
Sadwrn 28 Awst
Mercher 22 Medi
Mercher 6 Hydref

 

Taith seiclo dan arweiniad diwrnod o hyd, yn cynnwys llogi beic:

£55 y pen,  
£70 am feic trydan. Darperir helmedau gyda’ch beic llog ar gyfer eich diogelwch. 
Dewch â’ch beic eich hunan (a helmed):

£40 y diwrnod
 

Mae'r Taith wedi e ihymestyn ac yn cynwys cyfle i ymweld â thu mewn i pob Eglwys a rhodd i pob Eglwys fel rhan o'r Taith Tywys a chinio ysgafn mewn caffi cymuedol yn ystod y daith ac y £75 y pen.
 

Disgwilir y bydd beiciau hurio ar gael erbyn y Gwanwyn- cysylltwch i drafod yn hyn sydd yn bosib ar y o bryd, dewch â'ch beic eich hun neu cysylltwch â ni.

Heading 6

© 2023 by greenlanebiketours.co.uk

  • Instagram Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon