Pwy ydym ni?​

Dechreuodd hyn fel myfyrdod wrth seiclo...

 

Sefydlwyd Teithiau Beic Lôn Las gan Elinor Elis-Williams, sydd yn arwain, gyda chymorth nifer o seiclwyr llawrydd profiadol.

Dysgodd Elinor reidio beic fel oedolyn ac mae hi wedi seiclo lonydd cefn Ynys Môn bron i gyd dros y blynyddoedd diwethaf.

 

Mae Elinor hefyd yn gwirfoddoli fel British Cycling Breeze Champion, a thrwy hyn mae wedi’i hyswirio i arwain teithiau beic

Ein rheswm dros wneud hyn...

Ein nod yw galluogi pobol i werthfawrogi a mwynhau’r cannoedd o filltiroedd o lonydd cefn sydd ar Ynys Môn ac i fagu hyder a hybu eu mwynhad o seiclo.​

Partneriaid gweithredol

CycleWales.com

Menai Holidays

Beics Betws

Riverside Cafe & Tea Garden
Canolfan Beaumaris
Pilot House Cafe

Dolenni defnyddiol eraill


Gwybodaeth seiclo ar CroesoMôn

Llwybrau Rhwydwaith Seiclo Sustrans ar Ynys Môn

Castell Aberlleiniog Castle

Bryn Celli Ddu

Cerrig y Barcud Holiday Cottages
Blog Cycling Wales

© 2023 by greenlanebiketours.co.uk

  • Instagram Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon